Bilimsel Program

22 ŞUBAT 2020 CUMARTESİ

09:00 - 09:30       OTURUM 1: HEMOFİLİDE YENİLİKLER OTURUMU

                              Oturum Başkanları: İlgen ŞAŞMAZ- Saadet AKARSU

09.00 - 09.30       Güncel Tedavi Yöntemleri - İlgen ŞAŞMAZ- Saadet AKARSU

 

09.30 - 10.30       OTURUM 2: VAKALARLA HEMOFİLİ

                              Oturum Başkanları: Nur SOYER – Zühal DEMİRCİ

09.30 - 10.00       Hemofili Hastası Bebek ve Bakım Veren Sorunları - Ruçhan YÖNEY

10:00 - 10:30       Hemofilide İnhibitör Sorunu ve Hasta İzlemi - İlksen KILINÇ- Lütfiye YENEL

10.30 - 11.00       KAHVE MOLASI

11:00 - 11:30       HEMOFİLİDE KAS- İSKELET SORUNLARI VE ORTOPEDİK YAKLAŞIMLAR- VAKA SUNUMU

                              Şaziye Şahin- Müşerref Dündar     

11:30 - 12:00       EDİNSEL HEMOFİLİ VE HOLİSTİK YAKLAŞIM- VAKA SUNUMU

                              Zühal Demirci