Bilimsel Program

21 ŞUBAT 2020 CUMA

13:00 - 13:05       AÇILIŞ OTURUMU 

                              Bülent Antmen - Alphan Küpesiz - Güray Saydam - Fahri Şahin

13:05 - 14:00       OTURUM 1: HEMOFİLİDE 0-99 YAŞ ve SORUNLAR  

                              Oturum Başkanları:Muzaffer Demir - Ayşegül Ünüvar

 

13:05 - 13:20       Çocukluk Dönemi Sorunları      

                              Elif Güler Kazancı

13:20 - 13:35       Adölesan Dönem Sorunları                       

                              Melike Sezgin Evim

13:35 - 13:50       Erişkin Dönem Sorunları                       

                              Gül İlhan

13:50 - 14:00       Tartışma

14:00 - 15:00       OTURUM 2: VAKA ÖRNEKLERİ İLE YAŞLANAN HEMOFİLİ

                              Oturum Başkanları:Mehmet Sönmez - Fahir Özkalemkaş

 

14:00 - 14:20       Vaka: Çocuk Bekleyen Hemofili Ailesinin Soru Ve Sorunları

                              Serap Kirkiz

14:20 - 14:40       Vaka: Hemofili ve Obezite

                              Nur Soyer

14:40 - 15:00       Vaka: Koroner Arter Hastalığı

                              Neslihan Andıç

15:00 - 15:30       KAHVE MOLASI

15:30 - 16:15       vWH Tedavi Yönetimi: Kime, Ne zaman vWF Replasmanı? (UYDU SEMPOZYUMU) –  CSL BEHRING

                              Oturum Başkanı: Bülent Antmen      

                              Konuşmacılar: Defne Ay Tuncel - Güray Saydam

16:30 - 17:15        FARKLI VAKALAR, FARK YARATAN YAKLAŞIMLAR (UYDU SEMPOZYUMU) - NOVONORDİSK

                               Oturum Başkanları:Canan Albayrak - Alphan Küpesiz

                               Konuşmacılar: Kamuran Karaman - Gülen Tüysüz Kıntrup

17:15 - 17:35        OTURUM 3: HEMOFİLİDE AKILCI İLAÇ OTURUMU

                               Oturum Başkanı: Erol Erduran

 

17:15 - 17:35        Hemofilide Akılcı İlaç Kullanımı

                               Salih Aksu

17:35 - 18:00         E- POSTER TARTIŞMASI (Poster Başı)

                                Tartışmacılar: Ahmet Fayik Öner - Adalet Güneş Meral - Özlem Tüfekçi

22 ŞUBAT 2020 CUMARTESİ

08:00 - 08:30         SEÇİLMİŞ SÖZLÜ BİLDİRİLER-1-

                                Oturum Başkanları: Gülsüm Özet - Tiraje Celkan

                               

                                Von Willebrand Hastalığı Tanısıyla Takip Edilen Hastaların Retrospektif Tip Tayini: Tek Merkez Deneyimi

                                Elif İşbilen,Ayşegül Büyükbebeci,Abdülkadir Kaya,Vahap Okan,Sinan Akbayram

                                Afibrinojenemi Tanısıyla İzlenen Hastalar: Tek Merkez Deneyimi

                                Esra Pekpak,Sinan Akbayram

                                Hemofili A Ve B Tanılı Hastaların Anne, Teyze Ve Kız Kardeşlerinde Hemofili Taşıyıcılığının Araştırılması Ve

                                Taşıyıcı Bireylerde X-İnaktivasyon Çalışması

                                Nermin Guluzade,Tahir Atik,Yasemin Altuner,Alper Özcan,Ekrem Ünal,Musa Karakükçü,Türkan Patıroğlu

08:30 - 09:00         SEÇİLMİŞ SÖZLÜ BİLDİRİLER-2-

                                Oturum Başkanları: Orhan Ayyıldız - Murat Söker

                               

                                Erişkin Hematoloji Kliniğinde Takipli Kalıtsal Hemofili A Hastalarında İnhibitor Gelişimi Ve İnhibitor Gelişimi İle Kanama

                                Sıklığı Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi

                                Rafiye Çiftçiler

                                Daha Önce Tedavi Almış Ağır Ve Orta Hemofili A Hastalarında Turoktokog Alfanın Güvenliliği Ve Etkililiği: >4.000

                                Maruziyet Gününden Sonraki Ara Sonuçlar (Guardian 5)

                                Sibel Köksoy,Carmen Escuriola-Ettingshausen,Lars Korsholm,Irina Matytsina,Roger Schutgens

                                Türkiye Konjenital Trombotik Trombositopenik Purpura Kayıt Sistemi Sonuçları

                                Canan Albayrak,Davut Albayrak,Hale Ören,Tekin Aksu,Neşe Yaralı,Dilek Kaçar,Can Acıpayam,Selma Ünal,                                                                      Zühal Keskin Yıldırım,Şule Ünal Cangül,Serap Karaman,Ayşegül Ünüvar,Funda Tekkeşin,Mehmet Fatih Orhan

                                Von Willebrand Hastalığı’nda Vwf Geni Mutasyon Spektrumu

                                Esra Işık, Durdugül Ayyildiz Emecen, Ekrem Ünal, Serap Karaman, Canan Albayrak, Neslihan Karakurt, Fahri Şahin, Kaan                                          Kavaklı, Ferda Özkınay, Tahir Atik

09:00 - 10:00         OTURUM 4: TROMBOZ OTURUMU   

                                Oturum Başkanları: Cengiz Beyan - Namık Yaşar Özbek

 

09:00 - 09:20         Vaka Örneği ile PNH                              

                                Asu Fergün Yılmaz

09:20 - 09:40         Vaka Örneği ile TTP

                                Fatoş Dilan Atilla     

09:40 - 10:00         Vaka Örneği ile Protein C Eksikliği

                                Yeşim Oymak

10:00 - 10:30         KAHVE MOLASI

10:30 - 11:15         OTURUM 5: ATIŞMA: PROFİLAKSİDE FAKTÖR KONSANTRELERİ DERİ-ALTI UYGULAMALARA KARŞI      

                                Oturum Başkanı: Bülent Antmen

​                                Konuşmacılar: Emine Türkkan - Saadet Akarsu

11:15 - 12:00         HEMOFİLİ EKOSİSTEMİ ve İNTERAKTİF PROFİLAKSİ (UYDU SEMPOZYUMU)  – TAKEDA

                                Oturum Başkanları: İlgen Şaşmaz - Fahri Şahin

​                                Konuşmacılar: Can Balkan - Aydan Akdeniz

12:00 - 13:30         E-POSTER TARTIŞMASI (Poster Başı)    &   ÖĞLE YEMEĞİ                 

12:30- 12:50          E- POSTER TARTIŞMASI (Poster Başı)

                                  Tartışmacılar: Turgay Ulaş - Ozan Salim 

12:50- 13:10          E- POSTER TARTIŞMASI (Poster Başı)

                                Tartışmacılar: Yusuf Ziya Aral - Davut Albayrak - Serap Karaman

13:10- 13:30          E- POSTER TARTIŞMASI (Poster Başı)

                                Tartışmacılar: Sinem Namdaroğlu -  Güçhan Alanoğlu

13:30 - 14:15         UMUT İÇİN DÖNÜM NOKTASI (UYDU SEMPOZYUMU) - ROCHE

                                Oturum Başkanları: Can Balkan - Cem Ar

                                Konuşmacılar: Özgür Mehtap - Yılmaz Ay

14:15 - 14:45         OTURUM 6: HEMOFİLİDE ZOR VAKALAR

                                Oturum Başkanları: Bülent Zülfikar - Vahap Okan

 

14:15 - 14:30         Vaka: İlio-Psoas Kanaması                            

                                Neslihan Karakurt

14:30 - 14:45         Vaka: İnhibitörlü Vakada SSS Kanaması

                                Selin Aytaç Eyüpoğlu  

14:45 - 15:15         KAHVE MOLASI                       

 

15:15 - 15:45         OTURUM 7: GENETİK OTURUMU

                                Oturum Başkanları: Kaan Kavaklı - Birol Güvenç

                                Hemofili ve von Willebrand Genetiği

                                Tahir Atik

15:45 - 16:30          HEMOFİLİ’DE REFERANS: HEMOFİLİ A HASTALARININ TEDAVİSİNDE BAŞARININ YOLU - (UYDU SEMPOZYUMU) - PFIZER

                                 Oturum Başkanı: Bülent Zülfikar

                               

                                 Konuşmacılar: Başak Koç Şenol - Selin Berk - Bülent Zülfikar

16:30 - 17:00          KAHVE MOLASI

17:00 - 18:30          KONSEPT PANEL

                                   BÜLENT ANTMEN - ALPHAN KÜPESİZ - GÜRAY SAYDAM - FAHRİ ŞAHİN - İLGEN ŞAŞMAZ - SAADET AKARSU - EMİNE TÜRKKAN

20:30                       ÖDÜL TÖRENİ

23 ŞUBAT 2020 PAZAR

08:00 - 08:30         SEÇİLMİŞ SÖZLÜ BİLDİRİLER -3-

                                Oturum Başkanları: Zühre Kaya - Meryem Albayrak

                                Nöromusküler Egzersizlerin Hemofilik Bireylerde Hedef Eklem Fonksiyonları ve Yürüme Kinematiği Üzerine Etkisi Var

                                Mı?

                                Volkan Deniz,Nevin A. Güzel,Tunay Sarpel

                                Hemofilik Artropatili Hastalarda Ev Egzersizlerinin Eklem Ağrısı, Kas Kuvveti, Eklem Hareket Açıklığı Ve Kanama Sıklığı                                            Üzerine Olan Etkisi

                                Ayşe Merve Tat,İlgen Şaşmaz, Filiz Can

                                Hemofili Eklem Sağlığı Skoru, Hemofili Fonksiyonel Bağımsızlık Skoru Ve Kinezyofobi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

                                Necati Muhammed Tat,Bülent Antmen, Filiz Can

                                Hemofili’li Olgularda Akut Hematroz Sırasında Yeni Nesil Kan Sayım Parametrelerinin Rolü

                                Serap Kirkiz, Zühre Kaya

08:30 - 09:00         SEÇİLMİŞ SÖZLÜ BİLDİRİLER -4-

                                Oturum Başkanları: Mehmet Dağlı - Canan Vergin

                                Hemofili Hastalarının Profilaksiye Uyumu: Türkçe’ye Uyarlanan Verıtas-Pro Ve Psikometrik Özellikleri

                                Zühal Demirci,Nilüfer Demiral Yılmaz,Hale Bülbül,Fatma Keklik Karadağ,Fatoş Dilan Atilla,Güray Saydam,Fahri Şahin,                                                Natalie Duncan

                                Edinsel Hemofili A Olgularının Retrospektif, Çok Merkezli Değerlendirilmesi

                                Eren Arslan Davulcu,Zühal Demirci,Umut Yılmaz,M. Cem Ar,Havva Üsküdar Teke,İrfan Yavaşoğlu,Salih Sertaç Durusoy,Vahap                                    Okan,Rafiye Çiftçiler,Salih Aksu,Alkım Yolcu,İsmet Aydoğdu,Tekin Güney,Güray Saydam,Fahri Şahin

                                Faktör X Eksikliği Tanısıyla İzlenen Hastaların Retrospektif Değerlendirilmesi

                                Ayşe Ceyda Ören,Sinan Akbayram

09:00 - 09:30         SEÇİLMİŞ SÖZLÜ BİLDİRİLER -5-

                                Oturum Başkanları: Rıdvan Ali -  Nazan Sarper

  

                                Erişkin Hemofili Hastalarımızın Analizi: Tek Merkez Deneyimi

                                Lale Aydın Kaynar,Zübeyde Nur Özkurt,Zeynep Arzu Yeğin,Asena Başer Dikyar,Münci Yağcı

                                Bir Hemofili Hastası Ne Kadar Komplike Olabilir?

                                Fatma Keklik Karadağ,Zuhal Demirci,Güray Saydam,Fahri Şahin

                                Erişkin Hemofili Hastalarında Eklem Kanama Sıklığına Obezitenin Etkisi

                                Hasan Mücahit Özbaş,Derya Selim Batur,Nergiz Erkut,Özlen Bektaş,Mehmet Sönmez

09:30 - 10:30         OTURUM- 8 HEMOFİLİDE İNHİBİTÖR           

                                Oturum Başkanları: Özcan Bör - Hale Ören

 

09:30 - 09:50         Vaka: PUP Hastada İnhibitör Riski

                                Funda Tayfun Küpesiz

09:50 - 10:10         Vaka: İnhibitörlü Hastada Diş Çekimi

                                Başak Adaklı Aksoy

10:10 - 10:30         Vaka: İnhibitörlü Hastada Profilaksi Altında Kanamaların Tedavisi

                                Ebru Yılmaz Keskin

10:30 - 10:45         KAHVE MOLASI

10:45 - 11:45         OTURUM-9 NADİR FAKTÖR EKSİKLİKLERİ         

                                Oturum Başkanları: Nil Güler - Tunç Fışgın  

 

10:45 - 11:00         Vaka: Çocukta Edinsel Hemofili

                                Şebnem Önen Göktepe          

11:00 - 11:15         Vaka: Erişkinde Edinsel Hemofili

                                Volkan Karakuş

11:15 - 11:30         Vaka: Faktör V Eksikliği

                                Sema Aylan Gelen

11:30 - 11:45         Vaka: Faktör X Eksikliği

                                Nihal Karadaş

11:45- 12:00          KAPANIŞ

                                Bülent Antmen - Alphan Küpesiz - Güray Saydam - Fahri Şahin